Konferens om utomhuspedagogik.
Beställare: Miljöförvaltningen i Malmö.