Ingegerd Tallberg Broman, professor på Malmö högskola.
Ingegerd Tallberg Broman på MAH.
Tora Villanueva Gran skriver.