Ingegerd Tallberg Broman, professor på Malmö högskola.
Ingegerd Tallberg Broman på Malmö Högskola för Lärarnas Nyheter.
Text: Tora Villanueva Gran Bild: Peter Kroon
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/04/15/paverkar-bakom-kulisserna