fotograf-malmo-236
fotograf-malmo-237
Till Fastighetsfolket. Reportage om städarna på Arenan.