Till tidningen Praktikan om teckenspråk i tandvården.

Uppdragsgivare: Åkesson & Curry