Malmö 20140316

10 000 personer demonstrerar mot rasism & nazism.