Oscar Hansen är platschef och ansvarig för inspelningsplatsen för Tunna Blå Linjen

Oscar Hansen för Prevent